Archive for March, 2014

Human Tree

 

ต้นไม้มนุษย์

มนุษย์ทุกคนมีแสงสว่างอยู่ในตัวเอง…กว่าจะหาเจอต้องผ่านการเรียนรู้ และค้นหาในสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อเป็น ความคิดสร้างสรรค์และการจินตนาการเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อว่าเราสามารถทำได้ หากเราตั้งใจจริง ทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ที่งดงามอยู่ในตัวเอง ลองถามตัวเองดูในวันนี้ว่า เราได้รดน้ำมันบ้างหรือเปล่า?

อย่าท้อถอย และอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำ หากเราได้พยายามทำให้ถึงที่สุดแล้ว อย่างน้อยเราจะไม่เสียใจที่เราได้เคยทำมัน และมันจะเป็นประสบการณ์ที่งดงาม แม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง แต่นั่นคือสเน่ห์ของงาน และมันก็คือสเน่ห์ของการใช้ชีวิตด้วย ถ้าชีวิตของเราสมบูรณ์ไปหมดแล้วล่ะก็ เราคงไม่รู้จะเกิดมาเพื่ออะไร สิ่งที่เต้ยคิดอยู่เสมอคือ เราเกิดมาเพื่อพัฒนา พัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน งานศิลปะนอกจากจะฝึกเรื่องความสร้างสรรค์แล้ว ยังทำให้เราเรียนรู้เรื่องของธรรมะและการมีสมาธิ ถ้าเราจะทำงานให้สำเร็จซักงาน เราต้องมีสมาธิ มีความแน่วแน่ในสิ่งที่เราทำ เมื่อเราทำเสร็จแล้ว พลังความตั้งใจของเรา จะอยู่ในงานของเรา และเราจะภูมิใจที่เราได้ทำขึ้นมากับมือ แค่มองก็รู้สึกดี และมีความหมาย งานที่ดีนอกจากจะสร้างความสุขให้กับผู้มองแล้ว ตัวของเราเอง..จะได้พัฒนาไปในทุกครั้งที่ทำด้วย Continue Reading →

%d bloggers like this: